Home Nieuws Diensten Foto-Video Contact

   Dienstverlening op maat

Copyright ©  - 2019  Loonbedrijf Verf


 Veenhuis met 8 meter brede bemester,

De tank met een tankinhoud van14000 ltr. staat op een enkele as met vier banden voor optimaal draagvermogen

Met de 8 meter brede bemester kan er in korte tijd veel hectares bemest worden.

Voor snel laden van de drijfmest heeft de Veenhuis een dubbele pomp om de tank in 2 minuten vol te laden.

 Roelama systeem Baars sleepslang met zodebemester,

In het voorjaar kunnen we met dit systeem vroeg op het land verschijnen door het lage eigen gewicht en het grote draagvermogen van de banden.

De 12 meter brede zodebemester is hydrolys  aangestuurd.

De zodebemester is in secties apart afsluitbaar en op de wendakkers sluit het systeem automatisch.

Bij de put staat een trekker met tank en pomp om de drijfmest naar het land te verpompen. Een juiste hoeveelheid water wordt door de pomp meegestuurd. Er is ± 1500 mtr. transportslang en ± 500 mtr. sleeplang.

De trekker heeft GPS aan boord.

Deze sleepslang bemestingsysteem voldoet aan de wettelijke eisen t.a. Emissie en andere eisen.


TOP